تبلیغات
جالبترین - مطالب درسا م

امروز:

سایتهای برتر

دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


نوشته شده در : چهارشنبه 14 شهریور 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سایتهای برتر

دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


نوشته شده در : چهارشنبه 14 شهریور 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سایتهای برتر

دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


نوشته شده در : چهارشنبه 14 شهریور 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اختراعات وابستهاین اصطلاح در بند (5) ماده 31 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان  (( استفاده دیگران بدون کسب اجازه از دارنده حق)) آمده است، به کار رفته است
اختراعات وابسته

  به موجب انی بند، اگر چنین استفاده ای برای بهره برداری از اختراع ثبت
 شده ای (اختراع ثبت شده اول ) بهره برداری کردشرایط اضافی زیر اعمال خواهدشد:

1- اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادر قابل توجهی نسبت به اختراع  اظهار شده در ثبت اول باشد.

2- مالک اختراع ثبت شه اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده درثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایطی معقول داشته باشد.

3- استفاده ای که درمورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثتب شده دوم قابل انتقال باشد.

در قوانین و مقررات داخلی دراین خصوص مطلبی نیامده است.

بند (ک) ماده 12 طرح ثتب اختراعات پیشنهادی به مجلس شورا ی اسلامی که تحت عنوتان (( بهرهبرداری توسط دولت یا اشخاص مجاز از طرف آن )) می باشد، مقررات جامعی در خصوص مورد پیش بینی کرده است.

به موجب شق (1) این بند، اگر اختراعی که در یک ورقه اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع مقدم ثبت شده  قابل بهره برداری نباشد، به شرط این که اختراعی که در ورقه اختراع مؤخر ادعا شده است نسبت به اختراع ادعا شده در ورقه اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، اداره مالکیت صنعیت بنا به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری را تا حدی که جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم ضروری باشد بدون موافقت مالک آن صادر خواهد نمود.

درمواقعی که طبق شق (1) این بند، پروانه بهره برداری بدون موافت مالک صادر شده است اداره مالکیت صنعتی یه درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را بدون موافقت مالک آن  نیز صادرخواهد کرد.

در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک درتصمیم مربوط به صدور پروانه مذکور، حدود کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع پرداخت شود و شرایط پرداخت تعیین خواهد شد .

در صورت صدور پروانه بهره برداری انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز خواهد بود.

درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر خواهد بود.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

نکات مهم راجع به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تعویض به سهام

اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام انجام شود،می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:

مجمع عمومی فوق  العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه با سهام انجام شود می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:
1-مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را به شرکت بدهد.اجازه مزبور لازم است ولو این که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
2-مجمع عمومی فوق العاده مزبور،مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه باید افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه،تصویب کند.
3-قبل از صدور اوراق قرضه،باید یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر،افزایش سرمایه مذکور را پذیره نویسی کنند.یعنی سرمایه افزوده شده را تامین کنند و تعهد نمایند که آن را در اختیار شرکت قرار دهند.
4-بین شرکت و بانک یا موسسه مالی پذیره نویس،باید قراردادی در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن سهام مربوط به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط منعقد شود.
5-قرارداد مزبور باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر،برسد.
6-تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،کتباَ به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه طرح اطلاعیه مذکور،در روزنامه رسمی آگهی کند.
7-پس از آگهی مزبور،شرکت،ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه،باید تصمیم مرجع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را با قید شماره و تاریخ "روزنامه رسمی"که آگهی فوق در آن چاپ شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نماید.
8-شرکت باید به میزان سرمایه افزوده شده ای که توسط بانک یا موسسه مالی پذیره نویسی شده است،سهام صادر کند.این سهام باید بانام بوده و به اسم بانک یا موسسه پذیره نویس،صادر شود.
9-سهام مزبور چون تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض،برای تعویض اوراق مذکور با آن ها می باشد،لذا باید نزد شرکت نگاهداری شوند.
10-چون سهام مزبور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،فقط قابل انتقال به دارندگان این اوراق می باشد،لذا نقل و انتقال آن ها نباید در دفاتر شرکت ثبت شود.هرگونه نقل و انتقال مربوط به آن ها،از نظر شرکت فاقد اعتبار خواهد بود.
11-در صورت درخواست دارنده ورقه قرضه،در سررسید یا هر موقع قبل از سررسید آن،شرکت باید با اخذ ورقه قرضه،معادل طلب وی،از سهام مزبور به وی تسلیم و آن را در دفاتر خود به نام وی ثبت کند.نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت خواهد شد.
12-شرکت باید پس از انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،سهامی را که معاوضه نشده است در اختیار بانک یا موسسه مالی پذیره نویس قرار دهد.بانک یا موسسه مزبور می تواند به عنوان صاحب سهم،سهامدار شرکت باقی بماند یا آن ها را بفروشد.نقل و انتقال این گونه سهام قابل ثبت در دفاتر شرکت خواهد بود.

اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام،به عمل آید می شود به طور خلاصه به شرح ذیل مرتب کرد:
1-مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را به شرکت بدهد.اجازه مزبور،لازم است ولو این که انتشار اوراق قرضه را اساسنامه پیش بینی کرده باشد.
2-مجمع عمومی فوق العاده علاوه بر اجازه مزبور،باید اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره اعطا کند.(ولی هنوز مقدار مبلغی که به سرمایه افزوده خواهد شد مشخص نبوده و بعداَ معلوم خواهد شد).
3-تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط و صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا مرجع مذکور،مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را به همراه طرح اطلاعیه مزبور،در "روزنامه رسمی" آگهی نماید.
4-پس از آگهی روزنامه رسمی،شرکت،ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه،باید تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را،با قید شماره و تاریخ" روزنامه رسمی" که آگهی فوق در آن درج شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مزبور به شرکت در آن درج می شود منتشر کند.
5-شرکت باید در موعد یا مواعد تعیین شده،در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه،اصل و سود مربوط به ورقه قرضه را به آن ها بپردازد.
6-هیات مدیره،بر اساس تصمیم مجمع مذکور،باید در پایان مهلت مقرر،معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده است،سرمایه شرکت را افزایش دهد و آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.
7-هیات مدیره باید پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت،معادل سرمایه افزوده شده،سهام جدید صادر و در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه،معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم می کنند به آن ها سهم یا سهام بدهد.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

روش های ارزش گذاری برند کدام اند؟

امروزه برند  بخش با ارزشی از ثروت بنگاه و سرمایه کسب وکار به حساب می آید. نامهای تجاری از عوامل رشد کسب و کار، افزایش وفاداری کارکنان و مشتریان و زمینه ساز ایجاد و تداوم روابط استراتژیک با شرکای تجاری هستند. بسیاری از تصمیمات استراتژیک تجارت، علاوه بر ارزشهای مشهود، وابسته به ارزشهای نامشهود هم چون برند هستند.

ارزش گذاری برند به عنوان یکی از اصلی ترین دارایی های نامشهود سازمان نقش مهمی در محاسبه ارزش کلی سازمان دارد. موجی که در زمینه تملک( خریداری با تصاحب برندها)  در سالهای پایانی دهه 1980 میلادی ایجاد شده منجر به کسب مقادیر متنابهی از سرقفلی ها شد که به هیچ عنوان امکان برآورد ارزش کسب شده با معیارهای اقتصادی متداول وجود نداشت.
ارزش گذاری برای مقاصد مدیریت برند در مورد ساختار برند، مدیریت سبد برند، استراتژی بازاریابی و تخصیص بودجه بازاریابی کاربرد دارند. ارزش برند از مواردی است که می تواند مزیت رقابتی پایدار شود. رویکردهای متفاوتی برای ارزش گذاری برند وجود دارد که هر کدام منجر به حصول نتایج متفاوتی می شوند.

دلایل ارزش گذاری برند
    ارزیابی بازار: ارزیابی وضعیت برند، باعث افزایش شفافیت در ذهن مخاطب می شود و باعث رشد سطح درک انها از بازار می گردد.
    قیمت گذاری: ارزش گذاری برند موجب قیمت گذاری منطقی می شود.
    خرید و فروش برند: ارزش گذاری برند، دانش و تجربه لازم جهت ارزیابی و بررسی وضعیت دارایی های نامشهود و ناملموس را فراهم می آورد.
    انتخاب بهینه پرتفوی برند: در امر بررسی و شناسایی بهترینها در سبد برند سازمان و شرکت تأثیر گذاشت.

مزایای ارزیابی برند :
_ مدیریت استراتژیک برند. ارزیابی برند با ارایه یک دیدگاه روشن نسبت به وضعیت سازمان، مدیران را در دستیابی به اهداف و افزایش ارزش اقتصادی برند یاری می کند.
_ تحلیل شکاف: ضمن ارایه اطلاعاتی در زمینه توانمندیها و ارزش نهایی برند هر سازمان، به مقایسه ان با رقبای اصلی پرداخته شکاف بین وضع فعلی و وضعیت مطلوب را مطابق فاکتورهای مدل تحلیل می کند.

 _ کمک به تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری بر روی برندها و کسب و کارها
_ تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی بازار یابی
_ کمک به تصمیم گیری خرید و فروش برندها و ادغام با دیگر برندها
_ شناسایی وضعیت سازمان در فاکتورهای تأثیرگذار و ارزش برند در بلند مدت.
روش های ارزش گذاری برند :

1) نظریه اکر
بر اساس نظریه پروفسور آکر، ارزش برند ریشه در چهار رکن اصلی دارد.
_ وفاداری به برند، یعنی ایجاد یک تعهد قوی در خرید مجدد یا نگهداری مجدد یک کالا یا خدمت به صورت همیشگی.
_ کیفیت ادراک شده که قضاوت مصرف کننده در رابطه با ارجحیت و مزیت یک محصول نسبت به دیگر محصولات است
_ آگاهی از برند که توانایی خریدار جهت تشخیص طبقه کالایی خاص یک برند است
_ تداعی های یک برند( ذهنی) هر چیز مرتبط با برند در ذهن است. مانند ذهنیت مصرف کننده

2) Brand funeel
نشان دهنده فرایند سازگاری مشتری با برند از مرحله تشخیص یک برند تا تعهد به آن می باشد. مراحل آن عبارتند از: آگاهی از برند، تمایل به خرید برند، استفاده از برند کلی، تکرار مصرف ، استفاده از برند به طور مطلوب و تعهد به برند.
اهداف و مزایای این روش
_ ارایه یک دیدگاه کلی درباره عملکرد برند
_ قابلیت دسترسی و فهم مخاطبان مختلف
_ نشان دهنده عملکرد و سلامت برند
_ ارایه رویکرد یکپارچه در بازار.

3) روش اینتر برند
در این روش، ارزش برند با ضرب درآمدهای متفرقه در یک نرخ تنزیل حساب می شود. این نرخ تنزیل از کمی کردن فاکتورهایی که مطابق روش اینتر برند، قدرت برند را محاسبه می کند به دست می آید. ریسکی بودن نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت برند که از معیارها و وزنهای نسبی تشکیل شده تعیین می گردد.
بطورکلی روش اینتر برند شامل پنج گام است:
_ بخش بندی
_ تحلیل مالی
_ تحلیل تقاضا
_ تحلیل قدرت برند
_محاسبه ارزش خالص فعلی.


نوشته شده در : سه شنبه 30 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری در صلاحیت کدام مرجع است؟


وفق ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ هر گونه تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط ، به درخواست کتبی هر ذی نفع از " اداره مالکیت صنعتی " انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه توسط اداره مذکور آگهی می شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است .

    نکته :

هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
هر گونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود ، معتبر نیست .


نوشته شده در : سه شنبه 30 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

برای ثبت شرکت باربری چه مدارک و شرایطی لازم است ؟منظور از باربری و تصدی به حمل و نقل اینست که کسی عهده دار حمل کالا و جابجایی آن از جایی به جای دیگر شود. فرق نمی کند که از راه خشکی باشد یا آبی و یا هوایی مثل اینکه کالایی را با کشتی از بندری به بندر دیگر حمل کند یا از طریق وسایل نقلیه هوایی یا زمینی از محلی به محل دیگر حمل نمایند.
قرارداد حمل ، اعم از جاده ای، ریلی ، هوایی ، دریایی و مرکب ، با اشخاصی که " شغل " خود را حمل و تقل کالا یا مسافر قرار داده اند ، منعقد شود جنبه تجاری پیدا می کند در غیر این صورت فاقد جنبه تجاری است.

امروزه، باربری و حمل و نقل نقش قابل توجهی در تجارت بین الملل  دارد . به همین دلیل، شرکت های باربری بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه ی ثبت شرکت باربری می پردازیم.

    مجوز ثبت شرکت باربری و حمل و نقل بین المللی کالا

 ثبت شرکت باربری و حمل و نقل بین المللی کالا، مستلزم اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد.

    شرایط ثبت شرکت باربری

الف: شرایط عمومی مدیرعامل و هیأت مدیره:
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
- عدم سوء پیشینه موثر کیفری
- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- دارا بودن حداقل 25 سال سن
- انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم
- ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه
- ارائه سابقه کار مفید اجرایی در زمینه اجرایی در زمینه حمل و نقل که بر اساس مدرک تحصیلی به شرح ذیل است :
دیپلم : 8 سال ، فوق دیپلم : 6 سال ، لیسانس : 4 سال ، فوق لیسانس : 3 سال و دکترا 2 سال
نکته: 1- در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی وی کسر می شود.
2- مدت اعتبار فعالیت سه سال می باشد.
ب: شرایط اختصاصی مدیر عامل و هیات مدیره :
-  قبولی مدیرعامل در آزمون تخصصی مربوطه براساس اعلام و زمانبندی دفتر آموزش
- عدم اشتغال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در مراكز دولتی
- داشتن سابقه كار اجرایی مستند در امر حمل و نقل بین المللی كالا: دیپلم 8 سال، فوق دیپلم 6 سال، لیسانس 4 سال، فوق لیسانس 3 سال، دكترا 2 سال
نکته : در مورد افرادی كه دارای مدرك تحصیلی مرتبط با حمل و نقل می باشند،2 سال از سوابق فوق كسر می شود.

    مدارک عمومی جهت مدیر عامل و هیأت مدیره:

-  اصل و کپی شناسنامه ( تمام صفحات )
- اصل و کپی كارت ملی
- اصل و  کپی كارت پایان خدمت
- یك قطعه عكس تمام رخ 4×3
- برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
مدارک مورد نیاز برای مدیرعامل و یکی از اعضای هیآت مدیره:
-  اصل و تصویر مدرك تحصیلی حداقل دیپلم
-  اصل و کپی رسید بانكی پرداخت هزینه صدور
- مستندات سابقه كار اجرایی
- تعهدنامه عدم اشتغال در مراكز دولتی


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ضوابط قانونی تاسیس شرکت خدمات مسافرتی

برای ورود در بحث، لازم است ابتدا توضیح مختصری راجع به دفاتر خدمات مسافرتی ارائه گردد . سپس ضوابط قانونی تاسیس این شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .

به موجب ماده 1 آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی، دفترهای خدماتی عبارت است از:
الف – دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نماید.
ب – دفتر خدمات سیاحتی – جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کند.
پ – دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک این آئین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آئین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
تبصره : صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.

مجوز ثبت آژانس هواپیمایی
نظر به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن ، برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است :
1- موضوع فعالیت مربوط به حج و زیارت
موضوع فعالیت تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی
_ نام های درخواستی نیاز به مجوز:
زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی، مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی
_ مرجع صدور مجوز:

سازمان حج و زیارت
2- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
- موضوع فعالیت تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشت های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح های گردشگری
- تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری،تصدی مراکز اقامتی،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه
- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه های فلز یاب
_ نام های درخواستی نیاز به مجوز:
گردشگری، میراث فرهنگی، توسعه ی گردشگری، ایرانگردی، جهانگردی
_ مرجع صدور مجوز:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
نکته: برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع(سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی)مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه ی نطارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد.

نام شرکت خدمات مسافرتی
نام و نشان دفتر خدماتی باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نامهای غیر متعارف نباشد.
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد ذیل قابل تایید نمی باشد:
1- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
2- نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
3- نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
4- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
5- هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

شرایط تاسیس آژانس هواپیمایی
الف- ضوابط کلی:
ارائه محل مناسب برای دفترکار
معرفی مدیر فنی.
ارائه نام و نشان دفتر
سپردن تضمین
ب – شرایط اشخاص حقوقی :
تابعیت ایران
متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تائید مراجع ذیصلاح
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.
نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
داشتن حداقل 25 سال سن 0
داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی
نکته– مجوز تاسیس و فعالیتی دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود
باشند:
الف – مساحت دفتر 40 الی 70 مترمربع (با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز)
ب – کاربری تجاری یا اداری محل دفتر
پ – ارائه مدرک معبتر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر
وفق ماده 8 آیین نامه، متقاضیان تاسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند، مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند(پ) ماده (4) این آئین نامه باید دارای شرایط زیر باشد:
آشنایی کامل به یکی از بانهای خارجی ترجیحا” انگلیسی و در مورد متقاضیان بند(پ) ماده یک ترجیحا” عربی.
ارائه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاهها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی – جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط
تبصره – فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیرفنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است .
متقاضیان مجوز تاسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید. ( ماده 10)
تبصره – مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است .
تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد، در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب رابه وسیله نامه بنشانی دارنده مجوز اعلام می کند و دارنده مجوز مکلف است حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.
تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد، در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب رابه وسیله نامه بنشانی دارنده مجوز اعلام می کند و دارنده مجوز مکلف است حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اختراع چیست و کدام اختراعات را می توان به ثبت رساند ؟


به حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع که در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود اختراع  گفته می شود.
ماده 1 قانون ثبت اختراعات در تعریف اختراع آورده است : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.
عناصر تعریف اختراع عبارت است از :
1. طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.
2. مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد.این مرحله ممکن است به بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.
طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:
1.ابداع هر محصول صنعتی جدید
2.کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

    کدام اختراعات قابلیت ثبت دارند ؟

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی و در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

    اختراعات غیرقابل ثبت کدامند ؟

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:
الف- کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری
ب- طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
ج- روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
ه- آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشا شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.
به موجب ماده 33 ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد. مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوط اخذ می نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی چه وظایف و تکالیفی دارد ؟

هر شرکت برای اداره خود به تعدادی افراد فعال و خوشنام احتیاج دارد که از بین صاحبان سهام به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و به نمایندگی از طرف شرکت کلیه امور آن را اداره می نمایند لیکن انتخاب آن ها دائمی نبوده و برای مدت محدودی انتخاب می شوند که معمولاَ از 2 سال تجاوز نمی کند و در آن مدت ناظر بر حسن جریان شرکت می باشند و یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره که به او مدیر عامل هم می گوبند انتخاب می نمایند و مدت انتخاب او بیش از مدت عضویت وی نخواهد بود، عزل هر یک از زئیس یا معاونین او با تصمیم اکثریت اعضاء هیئت مدیره امکان پذیر بوده و پس از این جریان می توانند افراد دیگری را به جای آن ها تعیین و معرفی نمایند. و تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد.

شرایطی که برای اعضاء هیئت مدیره پیش بینی گردیده است :
1- هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت قابل عزل بوده و هر وقت مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را عزل نماید.
2- هیات مدیره باید از میان شرکای شرکت انتخاب شود.
3- مدت انتخاب آن ها همان است که در اساسنامه قید شده است و حداکثر به مدت 2 سال می باشد لیکن در صورتیکه مجمع عمومی لازم بداند می تواند آن ها را برای 2 سال دیگر انتخاب نماید.
4- تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز منعی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود.
5- اعضاء هیئت مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

    حدود اختیارات مدیران شرکت

حدود اختیارات مدیران شرکت درباره کلیه امور مربوط به اداره شرکت و رسیدگی به امور عادی و جاری آن از قبیل خرید و فروش و اجاره محل، استخدام کارمندان جدید در صورت لزوم اقامه دعوی، دفاع از حقوق شرکت و امضای نامه ها و مراسلات و اوراق تجاری شرکت و سایر مسائل مربوط به آن به جز آنچه برابر اساسنامه از انجام آن نهی گردیده اند می باشد.

    وظایف و تکالیف اعضاء هیئت مدیره شرکت

وظایفی که برابر قانون برای مدیران شرکت تعیین گردیده است به قرار ذیل می باشد :
1- اعلام قبولی آن پس از انتخاب
2- اعلام فهرست و صورت خلاصه ای از دارایی و قروض شرکت به بازرسان حداقل در هر شش ماه یکبار
3- مدیران شرکت بدون اجازه هیئت مدیره نمی توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم شریک و سهیم بشوند.
4- در صورتیکه هیئت مدیره به آن ها اجازه داده باشد باید بازرس شرکت را بلافاصله مطلع نمایند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهند.
5- در صورتیکه معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره شرکت صورت گرفته باشد باطل است.
6- مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند.
7- کلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب آن ها نمی توان آن ها را غیرمعتبر دانست.

    کسانی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :

برابر ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی .


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت طرح صنعتی چه امتیازاتی را موجب می گردد ؟

طرح صنعتی عبارت است از هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها که اشکال دو بعدی را نمایش می دهد و این اشکال در فرآورده های صنعتی و ستخت صنایع مخالف از جمله در تولید و ساختن صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد .
ثبت طرح صنعتی به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از طرح خود استفاده کند و فرد متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.به عبارتی دیگر، از طریق ثبت طرح صنعتی در اداره ثبت شرکت ها از حق استفاده انحصاری بهره مند خواهید شد و خواهید توانست از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث و ضرر و زیان های پس از آن، جلوگیری به عمل آورید. چرا که اگر بنا شود اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت طرح و یا علامت سوء استفاده کرده و جنس نامرغوب را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
ازجمله سایر امتیازات ثبت طرح صنعتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1)  ثبت طرح صنعتی بر ارزش یک محصول می افزاید.
2)  ثبت طرح صنعتی فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادلانه را تشویق می کند.
3)  ثبت طرح صنعتی باعث می شود که یک محصول برای مشتریان معتبر باشد و حتی ممکن است علت منحصر به فرد فروش محصولات گردد.
4)  ثبت طرح صنعتی بر ارزش و پرستیژ یک محصول و شرکت می افزاید.
5)  توانایی رقابت کسب و کار را بهبود می بخشد.درواقع، با ثبت طرح صنعتی مالک طرح با توجه به انحصاری نمودن آن در ارتقاء کیفیت محصول دقت بیشتری خواهد نمود.
6)  طرح صنعتی با خلق یک یا چند طرح جدید باعث افزایش درآمد می شود.
7)  مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند با واگذاری اجازه بهره برداری از یک طرح به طرح دیگر برای مدت معین از امتیازات لازم برخوردار گردد.
8) ثبت یک طرح صنعتی به شرکت ها این فرصت را می دهد تا میزان موفقیت محصولاتشان را در بازار مورد ارزیابی قرار دهند.
9)  ثبت طرح صنعتی باعث ارتقاء طیف وسیعی از محصولات جذاب ( از نظر زیباشناختی ) خواهد شد.
10) ثبت یک طرح صنعتی ارزشمند باعث بازگشت مطلوب سرمایه گذاری می گردد.
آخر اینکه، بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
شایان ذکر است، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

نکات قابل توجه در خصوص نام شرکت


کلیه شرکت های تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آنها برخوردار می شوند. به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آنها معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا درجامعه ازاشخاص دیگروهمچنین شرکای شرکت متمایز گردند. قانونگذار درمواد متعددی از قانون تحارت به لزوم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است از جمله ماده ۹۴ در شرکت با مسئولیت محدود،

ماده ۱۱۶ درشرکت تضامنی، ماده ۱۴۱ درشرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۶۲ در شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۳ درمورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است. درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اگرچه درمورد شرکت های سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده ۴ لایحه مزبور این امر قابل استفاده است. تبصره فوق بیان می دارد : درشرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود‌. همچنین درماده ۷ لایحه مزبور دراظهارنامه و درماده ۸ در طرح اساسنامه و درماده ۹ درطرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همه آنها باید متضمن نام شرکت باشند و هم چنین به موجب ماده ۱۳ لایحه یاد شده، ورقه تعهد سهام نیز باید شامل نام شرکت باشد.
ناگفته نماند که نام شرکت در برخی از شرکت های تجاری باید دارای ویژگی هایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند: شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید مشتمل اسم هیچ یک از شرکاء باشد( ماده ۹۵ ق.ت). البته ذکر نام یک یا چند نفرازشرکاء در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکای مزبوردرمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن درشریک تضامنی را خواهند داشت یعنی این اشخاص درمقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شریک مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
حکم مذکوردرماده فوق مبتنی برحکم قانون درماده ۱۱۷ ق. ت می باشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکاء باید ذکر گردیده و دراین صورت باید ازعبارتی از قبیل ( و شرکاء و پسران، و فرزندان و …) استفاده کرد.
بنابراین حکم قانونگذاردرماده ۹۵ قانون تجارت درخصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او درنام شرکت با مسئولیت محدود ذکرشده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی می باشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است ازاین جهت دچار ضررو زیان گردند. درشرکت مختلط غیرسهامی و سهامی نیزمانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی ازشرکای ضامن قید شود. ( ماده ۱۴۱ و۱۶۲ ق.ت).
علاوه برمواد تجارت،ازبرخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت دادگستری لزوم برخورداری هرشرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است. به موجب ماده ۶ نظامنامه مذکور یکی ازمندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت، نام کامل شرکت می باشد.همچنین به موجب ماده ۱۰۸همان نظام نامه، تصدیق ثبت شرکت که باید ازسوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.
نکته قابل توجه درمورد نام شرکت های تجاری این است که دراشخاص حقیقی، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگرچه درعمل، خانواده ها نام او را قبل ازتولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند. اما در شرکت های تجاری همزمان با تشکیل شرکت، نام آن نیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی درشرکت سهامی عام قبل از تأسیس شرکت، نام شرکت به وسیله مؤسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود. زیرا دراین شرکت ها به موجب ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت. مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی وپنج درصد آن را درحسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی ازبانک ها بسپارند وهمچنین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکت ها بفرستند که هم در اظهارنامه وهم درطرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید نام شرکت نوشته شود ( مواد ۷، ۸ و۹ ل.ا.ق.ت) درحالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس وانتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماه ها این امر طول بکشد( ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت).
نکته قابل توجه دوم درمورد نام شرکت های تجاری این است که قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقررنکرده است غیرازشرایطی که درنام شرکت های اشخاص و سرمایه به شرح مواد ۹۵، ۱۱۷ و۱۸۴ قانون تجارت مقرر شده است ولی درعمل اداره ثبت شرکت ها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند : ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵، ملاک های قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۷۸ ق.ت محدودیت هایی را ایجاد کرده است. در همین راستا، به منظور  تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین گردیده است :
ماده 1- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند.
ماده 2- نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
ماده 3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
ماده 4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
ماده 5- نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
ماده 6- نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
*تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
ماده 7- در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
– چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
– چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
– اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
*تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
ماده 8- چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
*تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
*تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
ماده 9- نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
ماده 10- نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
ماده 11- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

انحلال تصفیه شرکت چگونه می باشد


هنگامی که شرکاء به هر دلیلی تصمیمی مبنی بر پایان دادن به شراکت و فعالیت شرکت اتخاذ نمایند، می بایست اقدام به انحلال و تصفیه شرکت نمایند.
تصفیه شرکت آخرین مرحله فعالیت یک شرکت می باشد و در این مرحله فعالیت شرکت خاتمه می یابد و دارایی هایی آن بنا بر قانون میان شرکا تقسیم شود.
به عبارتی مرحله بر چیدن یا انحلال شرکت را تصفیه می گویند .تصیفه شرکت به عهده مدیران شرکت می باشد، مگر اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهند.

مطابق ماده 199 قانون تجارت ایران در موارد زیر شرکت تصفیه و منحل می شود:
1-هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد
2-درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشد مگراینکه مدت قبل ازانقضاء تمدید شده باشد
3-درصورت ورشکستگی
4-درهر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد
در موارد دیگر امکان دارد یک شرکت برای یک پروژه به مدت معین سرمایه گذاری شده باشد یا اساسنامه بین شرکا قید شده باشد که مدت فعالیت شرکت یک زمان معین باشد که خارج از آن زمان موضو عی برای فعالیت نداشته باشند بنابراین ملزم به اعلام انحلال شرکت می باشند . ورشکستگی نیز یکی از موارد انحلال شرکت می باشد که موضوع بحث ما نمی باشد
در ضمن قانونگذار به شرکا اجازه داده که در مجمع عمومی فوق العاده جمع شوند و شرکت را با رعایت حد نصاب قانونی آرا و اعضا ء منحل شده اعلام نمایند.
همچنین در موارد خاص هر فرد ذی نفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نماید و انحلال شرکت را از مراجع قانونی در خواست نماید. این موارد عبارتند از:
۱  – در صورتی که تا یک‌سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت‏های شرکت در مدت بیش از یک‌سال متوقف شده باشد.
۲ – در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‏های هر یک از سال‏های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.
۳ -در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات‌مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی بالغ بر 6 ماه بلا‌متصدی مانده باشد
چگونگی تصفیه شرکت
طبق قانون تجارت امر تصفیه شرکت با مدیران شرکت  می باشد مگر در اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده های که رای به انحلا ل ذکر شده باشد که در این صورت (مدیر تصفیه )این وظیفه را بعهده دارد .
شرکت از زمانی که اقدام به تصفیه و انحلال می نماید مجاز به فعالیت تجاری نمی باشد مگر در شرایطی که از عنوان در حال تصفیه استفاده نماید. تا تمامی شرکت ها و مراجعین به شرکت باید بدانند که این شرکت در حال تصفیه می باشد . وتنها با هدف  انجام ، تصفیه و خاتمه یافتن شرکت فعالیت می نماید . در این خصوص قانون با تاکید و جدیت بیان می کند شرکت به محض انحلال در حال تصفیه به حساب می اید  وباید درادامه   کنار نام شرکت ( درحال تصیفه )ذکر شود و مدیر یا مدیران تصیفه و نشانی ان باید ظرف پنج روز برای اطلاع عموم در روز نامه رسمی وروزنامه کثیر و الانتشار اطلاعیه ها و اگهی ها مربوط به شزکت در ان نشر شود .
در اخرین مرحله مدیران تصفیه موظف به کارهای جاری و تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند.


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

آشنایی با کاربرد کد اقتصادی و مدارک مورد نیاز جهت اخذ آن


• کداقتصادی چیست؟
کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

• اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.

• کاربردهای کد اقتصادی :
    شرکت کردن درمزایده ها.
    افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
    برخورداری ازمعافیت های بانکی.
    اخذ کارت بازرگانی.
    شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
    انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.

• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
_ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ درخواست کتبی شخص.
_ سه قطعه عکس سه در چهار.
_ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
_ فتوکپی پروانه کسب.
_ فیش پرداختی.

• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
_ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
_ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
_ تصویرروزنامه رسمی آگهی تأسیس.
_ قبوض تلفن یا برق شرکت.
_ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
_ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
_ تصویرآگهی تغییرات .
_ تصویراساسنامه شرکت.

• اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.
نکته : شما می توانید برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی خود، هرچند وقت یکبار مراحل اول و دوم را انجام دهید و از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود آگاه شوید و درصورت وجود اعلام خطا توسط سامانه برای رفع آن اقدام فرمایید.


نوشته شده در : سه شنبه 2 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .